alt-text for my file
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Statybą leidžiančių dokumentų privalomumas kapitaliniam remontui

(This question is mandatory)
Pasirinkite:
Pasirinkite:

Statybą leidžiantis dokumentas privalomas, atkienant statinio kapitalinį remontą:

1) bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijojekultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

2) kai pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas šiais atvejais:

1) kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą nesudėtingąjį statinį);

2) kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą;

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai - Atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą nesudėtingąjį statinį);

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai - Atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Pasirinkite:

Statybą leidžiantis dokumentas privalomas, atkienant statinio kapitalinį remontą:

1) bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijojekultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

2) kai pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai - Atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas šiais atvejais:

1) kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą nesudėtingąjį statinį);

2) kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą;

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai - Atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą nesudėtingąjį statinį);

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai - Atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

(This question is mandatory)
Pasirinkite:

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą neprivalomas.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

(This question is mandatory)
Pasirinkite:

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą neprivalomas.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

Pasirinkite:

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą neprivalomas.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.

(This question is mandatory)
Pasirinkite:

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą neprivalomas.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite rubrikoje Klausimai ir atsakymai.

Jei neradote atsakymų į klausimus, su mumis galite susisiekti konsultavimo telefonu 85 207 3333 arba užpildyti paklausimo formą.