0%
alt-text for my file
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Elektroninė pranešimo forma

Pranešimai gali būti pateikti apie:

- Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą.

- Savavališkas statybas.

Atkreipiame dėmesį, kad Inspekcija nagrinėja „Pasitikėjimo linija“ gautus pranešimus tik tais atvejais, kai pranešama apie savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, vykdomą naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą arba šių statinių rekonstrukciją:

1. konservacinio prioriteto (rezervatuose, draustiniuose, paveldo objektuose), kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose) ir jų apsaugos zonose;

2. paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose;

3. kultūros paveldo objekto teritorijoje;

4. kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje;

5. kultūros paveldo vietovėje;

6. kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

7. valstybinėje žemėje;

8. miškų ūkio paskirties žemėje.